четвртак, 24. септембар 2009.

На Главуџи - On the top of Glavudža

Прошло је годину дана од боравка на Главуџи, а ми се уз топли колорит ове странице присећамо боравка на једном од врхова Златибора када смо се дружили са маглом и хладноћом.

Past the year since we have been on Glavudža and by the warm colors of this page we remember our stay on the one of the top of Zlatibor when we lived with the fog and coldness.
1 коментар: