петак, 10. октобар 2014.

У време венчања - At time of weddings

Касно лето поклонило нам је топле и сунчане дане у којима многи млади кажу судбоносно "Да". Ове честитке посвећујем њима. Срећно!!!

Late summer donate us warm and sunny days in which lots of young woman and man say "Yes I do". This greeting cards I dedicate to them. Good luck!!!

Позовите 063 264 677
Call 063 264 677

 
Честитка ОS 1
 Card OS 1

Честитка OS 2
Card OS 2

среда, 24. септембар 2014.

Дечије честитке - Children greeting cards


Прве честитке дизајниране за малишане коштају 180,00 динара.
The first greeting cards designed for  toddlers costs 180,00 RSD. 

Контакт 063 264 677
 Call 063 264 677

Слика 01
Picture 01

Слика 02
Picture 02

Слика 03
Picture 03

Слика 04
Picture 04

Слика 05
Picture05

Слика 06
Picture06

Слика 07
Picture 07

Слика 08
Picture08

Слика 09
Picture09

Слика 10
Picture10