петак, 07. децембар 2012.

Вељкове слике - Veljko's photos

Неке занимљиве слике мог унука. Надам се да ће вам се свидети.

Some interesting  pictures of my grandson Veljko. I hope you'll like them.

Слатко сањај - Sweet dreams

Успавани -  Sleeping

У акцији - In actionпонедељак, 03. децембар 2012.

Први рођендан - The first  birthday

Мој унук Вељко прославио је 02. децембра 2012. године први рођендан. Мили дечко срећан и жив био дуго лета!!!

Мy grandson Veljko celebrated his first birthday оn
02. december  2012. Dear boy I wish  you  а lot  of  happy  years and long life.  


Тамара, Вељко и Марко Симић