петак, 10. октобар 2014.

У време венчања - At time of weddings

Касно лето поклонило нам је топле и сунчане дане у којима многи млади кажу судбоносно "Да". Ове честитке посвећујем њима. Срећно!!!

Late summer donate us warm and sunny days in which lots of young woman and man say "Yes I do". This greeting cards I dedicate to them. Good luck!!!

Позовите 063 264 677
Call 063 264 677

 
Честитка ОS 1
 Card OS 1

Честитка OS 2
Card OS 2