четвртак, 03. новембар 2016.

На Curioos нови радови - New work on Curioos

Недефинисано - Undefined

Незамисливо - Unthinkable

 Поигравање - Tittup

Потпуно - Complite

 

недеља, 30. октобар 2016.

Посвећено заљубљенима - Dedicated to lovers

Да најзад представимо и Виктора, мог млађег унука, који има 20 месеци, самостално и са старијим батом Вељком.

At last to present Viktor, mine younger grandson, who has 20 months, alone and with older brother Veljko.

Виктор - Viktor

Браћа Виктор и Вељко - Brothers Viktor and Veljko

Тема љубави никад није превазиђена.  
The theme of love never overrun..

петак, 28. октобар 2016.

Слатки слончић - Cute elephant

Нове честитке инспирисане слатким слончићем. Цена је иста 180,00 динара.

New cards inspired with cute elephant. The price stay the same 180,00 RSD. 

mob. 063 264 677