четвртак, 03. новембар 2016.

На Curioos нови радови - New work on Curioos

Недефинисано - Undefined

Незамисливо - Unthinkable

 Поигравање - Tittup

Потпуно - Complite